nog nu ? eller när ???

visst har jag meddelat och meilat ..rättat till  lagt tillrätta stöttat ,vinkat kom ,rätat ut veck och dragit ifrån streck mer kan jag inte göra !

Om du inte sett ..ja men då var det väl inte tillräckligt intressant att ta reda på  DÅ !!

Jag kan bara hänga upp mina ordlistor ,mina egna menings sammanhang slänga upp dem  som på en tvättlina ..eller lägga in dem till Stina.

låta dem hänga där länge vädras ut och in genom andras sinnen tills de blivit helt genomskinliga

hellre än at knyckla ihop dem och kasta dem längst in i en mörk vrå av mitt inre eller förresten det är väl därinne de redan befunnit sej och jag drar ut dem först nu …vecklar upp det ihopskrynklade dokumentet ..slätar ut alla veck undan för undan visar sej enstaka ord  bokstav för bokstav matar sej fram ..genom  det motsträviga skrynklet.

Skulle det inte ske  bakom ett skyddande skynke skulle de inte visa sej alls   lll