på en gren alldeles ifred ..sitta kvar så länge den

vill

och sen flyga vidare

själv sitta kvar på sin solvarma trappa ..och vänta

på att en ny rad ..kanske dyker upp ..sätter sej

ner ..dyker ner och stannar kvar en stund ..ja till

och med bygger sej ett bo ..kläcker nya meningar