Jag måste gå till baka för att ta fler foton ..mitt under dagen då de är fullt utslagna..