haff plaff                    ..skulle jag kunna hinna landa lite här

skrivmeditationer ..livsviktigt .. som då jag gräver i trädgårde leder skrivandet till att nåt dyker upp därifrån underytan ..och det känns som en exra dimension ..en gåva ..i trädgården i dag plötsligt en vit boll ..en champinion tror jag

ett av de sätt att överleva   ,

eller för att hitta ett sätt att överleva 

under en omställningsperiod

..då jag prövar ,,

söker vilka livskvalite´glimtar

jag kan få in i mitt nuvarande liv

jag har svårt att förstå de människor som

anser att ett liv är värt att leva

bara då man har ett jobb att gå till

visst ..det kan vara nödvändigt

tyvärr har jag inte det livsläget just nu

och jag har ( väl )kommit så långt att

jag långsamt börjat förstå

att det kommer att vara så

jag har (bara)

att lyssna till vad min kropp berättar

jag kan inte längre

hålla på och styra

och ställa

med den hur som helst längre

den vägrar lyda order .

.vara min viljas slav


men jag är fullt upptagen med att

hitta anna t som gör

livet värt att leva

skriver väl för att

vad jag skriver

blir en del

av sökandet l

f