Jag hukar och har ingen lust att resa bort,ingen alls just nu .

Jag fortsätter att lyssna på Knausgård inte för att jag tycker den är så otroligt bra ,men för att den ska vara en självbiografi , fortsätter lyssna ..liksom jag fortsatte läsa Lars Nore´ns tjocka dagboksvolym förra året för att jag är intresserad av att se hur någon beskriver sitt liv..pendanger till Prousts maratonbeskrivning?

Men hur trovärdigt är det ,trots all detaljrikedom att det inte finns lika mycket till som är obeskrivet

Hur skulle jag kunna beskriva mitt liv ..trots att det inte har varit speciellt intressant

får jag känslan av att det är mycket mer självutlämnande i de författares verk som verkar vara helt fristående från författarens eget liv

om jag tänker på att beskriva mitt eget lill liv skulle det inte gå utan extra dramatisering ..först då skulle det som egentligen är sant  lysa fram i sin rätta dager ..det GÅR helt enkelt inte att beskriva på en endimensionell nivå

Eller kanske så att ..för att det skulle bli befriande att beskriva ‘mitt liv ‘  behövs en symboliseringsnivå   ..fantasi hopp ..alltså det där att symboler BÅDE kan beskriva och lösa inre konflikter ..sällan de yttre förståss ..men de som stannat kvar i ens inre som knutar och kluster

Ha samma funktion intrapersonligt  så som kurturella upplevelser  annars gör skapar nån sorts kollektiva bearbetningar då det är som bäst


Just nu är Karl Ove  hemma hos sin bror  läser sagor med sitt brors barn

En kålmask ..en mus som samlade färg och ljus

de har träffats för att begrava sin far ..”som om jag nu klev in i en större historia än min egen”det var inte en far vi skulle begrava utan  pappa”

under en lång bilresa börjar minnena rullas upp av hur relationen varit ..bilder av olika intensitet ..sen som genom en teaterkuliss  kör de rakt in i ett minne ..

som direkt tar tag i min känsla av det kollektiva gemensamma också i  det jag nyss själv varit med om  ..syskon som begraver  …en av dem har dött  …systrar som begraver sin bror..och om vet att det snart ..när som helst kan bli dags för deras båda föräldrars begravningar

vilket livsläge

läge

s

somt