http://baraenbildavmig.wordpress.com

.Känner mej ännu så ny i den här blogg-världen ..

jag gick in och kikade på titeln … själva ordet ..så långt har jag kommit..jag gör en del här i kväll ..få se hur långt jag kommer kanske somnar jag mitt i ALLT .;)

Intressant att se hur olika bloggare hanterar sina utnämningar ,men jag har ju inte kämpat speciellt för att va en bra eller intressant bloggare  ..skulle knappat klara av att va en populär bloggare ens 😉

men nåt behöver/vill  jag göra ..känns det nu ..som

Här  startar jag med att gå in på nån engelsk

diktionary för att gå på djupet

få synonymer  en mångsidig förståelse ..

med att slå upp själva titeln .ordet

Versatile .. jag gör ett förtydligande här ((Kao !!)

accomplished,multifaceted

””1)capable of or adapted for turning easily from one to another of various tasks, fields of endeavor, etc.: a versatile writer.

2.having or capable of many uses: a versatile tool.

3.Botany . attached at or near the middle so as to swing freely, as an anther.

4.Zoology . turning either forward or backward: a versatile toe.

5.variable or changeable, as in feeling, purpose, or policy: versatile moods.

Origin:
1595–1605;  < Latin versātilis  revolving, many-sided, equivalent to versāt ( us ) (past participle of versāre,  frequentative of vertere  to turn; see verse, -ate1 ) + -ilis -ile

Related forms

ver·sa·tile·ly, adverb
ver·sa·til·i·ty, ver·sa·tile·ness, noun
non·ver·sa·til·i·ty, noun
un·ver·sa·tile, adjective
un·ver·sa·tile·ly, adverb

EXPAND

Synonyms
1, 2.  adaptable, all-around. 2.  handy.

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2012. Cite This Source   ””” slut på citat från ordboken 😉

Link To versatile    baraenbildavmig.wordpress.com

.”JAG” http://baraenbildavmig.wordpress.com/   har nominerat mej( som en av femton andrabloggare)och det ingår tydligen vissa förpliktelser :

Det här är de egentliga uppgifterna ;

”” When you’ve been awarded the Versatile Blogger award:

 •  Thank the person who gave you this award.    >>>>Tack 🙂

 •  Include a link to their blog.

 •  Next, select 15 blogs/bloggers that you’ve recently discovered or follow regularly. oij ..det varierar !!

 •  Nominate those 15 bloggers for the Versatile Blogger Award

 •  Finally, tell the person who nominated you 7 things about yourself.

*jag’s motiverng :”Versatile betyder mångsidig, ett nytt engelskt ord för mig. Om jag är mångsidig vet jag inte precis, jag har snöat in på närbilder från naturen, på rostiga prylar och… men jag tror att det här är ett kul sätt att sprida bloggadresser. De bloggar jag hänger på och som jag nu ger denna utmärkelse är:

 • https://alwfewor.wordpress.com/    ”””
 • så här långt kom jag sen ..fastnade jag som i en skoluppgift ..jag KAN inte just nu ..ens välja hur jag hanterar resten av uppgifterna

 • somnar nu  ..lägger mej helt platt

 • gonatt ;9

 • NY DAG torsdag ..MITT SVAR ..kommer inifrån mej ..och följer inte de regler awarden eg..begär

 • jag har inte hittat nåt smart sätt att böja till dem heller 😉

 • den har bara splaschat ner rakt in i mej 😉

 • och vad  jag kan göra är att berätta vad ..som hänt

 •  i mej

 •  jag klistrar in de tankar ..impulser ..insikter som dykt upp i realation till den här awarden.. då jag skulle svara på kommentar från ”jag ”

 • Det är ännu en hel del saker jag inte kan ..och det kan ta otrolig tid ..å jag fastnar ..ger upp…just i kväll kom jag sent in efter regnet ..orkar nog inte just nu med nåt nytt försök att göra nåt bra av det här

 • Jag vill bara säja :

 • Tack för ditt underbara stöd ” jag” el .” Aurora*..jag började tidigare i dag skriva ner nåt ..jag skulle vilja svara på den här .awarden …
  .impulsen

 • snarast VÄCKER den I MEJ en insikt ,medvetenhet av tacksamhet inför dej ..Hemis Mariadeswedue

 •  och för alla er som stöttat mej ,kommenterat och tagit hand om mej

 •  och de andra bloggar jag oftast genom er kommit in på och kan känna in mej i eller känna  igen mej i..

 • Ni som skapat ett omsorgsfullt ,

 • varsamt , vänligt klimat

 •  ..en liten bloggkuvös :)

 • där jag känt mej välkommen

 • ..fått mitt lilla blogghjärta att börja slå

 • ..det har fått mej att våga ta några fler steg

 • ..bolla med bokstäver och associationer..länkar och bilder

 • ..kort sagt vågat börja leva ett bloggliv..jag blev inte färdig med den texten ..kom ungefär så här långt ..

 • den här awarden fick mej att INSE hur betydelsefulla ni alla har varit ..för mej

 • utan er hade mitt bloggskrivande sinat och förtvinat

 • ..isats ihop

 • eller bara dött på nåt annat sätt

 • Jag kunde ju tro då jag började att det skulle räcka för mej att bara skriva ner mina tankar ..

 • jag förstod inte alls hur viktigt mottagandet är

 • och hur mycket det ger att läsa andras bloggar

 • ..ni har gjort mitt bloggskrivande till en mycket rikare insikts process..

 • än vad jag nånsin kunde tro

 • ..att det kunde bli 

 • utan era gensvar skulle det ha känts mycket kallt och ensamt här och jag skulle troligen ha givit upp

 • ..nu vågar jag fortfarande pröva mej fram och träna vidare ..kanske blir mitt skrivande bättre

 • ..jag vågar i alla fall följa impulser

 •  ..göra nåt eget ,,unikt som känns meningsfullt

 • ..skapa ett avtryck

 • beskriva mina intryck

 • Jahh och som vanligt ..

 • era /dina svar ger mej vidare impulser ..nu tror jag att jag klistrar in den här texten som en del i award..processen
  vart den förde mej…