Varför livet plötsligt tuffar till ., turbulenser som knappast kan bero på mej..att jag skulle orsaka eller ens vara medskyldig..nää!!

Här p å tel är det svårt att skriva .,stycken försvinner jag har varit inet avskuren.

Försöker skriva i morgon då jag hoppas få igång min nya dator

Ibland turvar livet på med extrakraft f

Ansvarig förståss men att datorn pplötsligt vägrar starta ..att den nya slukar allt surfutrymme och nu har jag levt avskuren.

Konstig känsla verkligen obehagligt!!

Men också på det… positiva

Varit med påett helt fantastiskt bröllop   samtidigt