Med en befrielseteologisk inriktning

med den inställningen kommer han att tydligare betona

den tolkningstraditionen

..detta att kardinalerna enades om just honom

.. En påve som har närmare till de värderingar

som handlar om att satsa på

dem som har de svåraste livsvillkoren.

Som talar  om  andra värden

än penningvärdet.

I och med det valet har katolska kyrkan på högsta nivå markerat en tydlig medvetenhet angående ekonomisk fördelningspolitik .

Vem har inte

ännu börjat längta efter att någon större WorldWide – organisation skulle ta ställning officiellt mot den ekonomistiska människosyn som förvandlar människor ja själva talet /tanken om människovärdet till en handelsvara

Som vågar sätta ner foten rakt in i striden .. mot den galopperande sociala välfärdsnedrustningen ..Vi har ju redan testat de där systemen  tillräckligt där några få lever gott på bekostnad av andras lidande, nöd …armod.

ställa sig på det lidande småfolkets sida

 

 

Också att lyfta fram en person

från Argentina ;Latinamerika..