https://soundcloud.com/christe

Buhh Jag ramlar in i en massa reflektioner över ordet ..jag hajar till vad har hänt ett ord som blivit föråldrat ,för gammalt , för långt och pretentiöst ,som sitter löst

och hur nästintill utnött ..omöjlig gjort

är det ex.v för Ferlins poesi här att nå fram ,bli förstått

Vad menar han egentligen .Ingen orkar tänka så långt ,vill inte tro att det kan finnas nåt betydelsefullt i de föråldrade orden språkbilderna

Det som var sprakande aktuellt då ..Och är lika aktuellt i dag

Var finns det plats för den skönhet i olika verklighets skikt ,tid för att vara kvar i vördnad och förundran. . Det kvalitativa

..Men är inte Ändå vår målsättning att uppleva livskvalité?

och nu skulle jag vilja att jag kunde prioritera min egen skrivkvalité.

även om inte så många kanske hade tillgång till Nils Ferlins dikter då så fanns en status över det som skapades av hans penna nånstans nådde han ändå fram trots sin proletära bakgrund och sin obildade stil

och

vad har det här begreppet skönhet

nu övergått till att Upplevas som

..betyda = väcka för associationer .

Instabilder på the daily outfit ..nåt uttjatat gammalt uttryck ..naturbilder

men den där spröda nyansen av sann skönhet ..den som är så sällsynt

Som endast glimmar till ..och genast försvinner vid upprepning
som inte tål att hanteras ovarsamt och som är lika skört som sanning och äkthet

oförställdheten

autenticitetens ton som snabbt uppfattas som nånting för långt och omständigt ..som endas kan kommuniceras i vissa sammanhang där den redan är efterfrågad och en medvetandegjord sökfunktion redan är intonad

Vad skrev jag i den filosofiuppsatsen ..att undersöka begreppet sanning .

Hur vågade jag ?

Nåja jag lyckades väl på nåt sätt trassla mej igenom ..
jag borde ha läst Jonna Bornemark då ,men hon fanns ännu inte
omdömet ,ovetandes horisonter, omätbarhet osv

Minns jag hade nåt Simone WEIL citat
En ny sanning kan endast bli förstådd av dem som älskar , Endast i ett sammanhang där det som vill bli sagt får uttryckas kan sanningen bli emottagen ..nåja Buber och WEIL använde jag mej av

och sen några resonemang om sannings relativitet ,situationsbundenhet ,sammanhang,osv.
filosofi kan ju endast vara att träna sej använda en massa olika begrepp Och bolla med dem in i oändliga relativiserings spiraler ..och vad har det med skönhet och sanning att göra

skönheten hos Ferlin här vad syftar han på ..jo en sorts själslig kvalité som har svårt att hävda sej i våra liv ..i våra sociala sammanhang ..i våra ” byar ” grupper tillhörigheter och sammanhang

alltså Är det en kvalité som har svårt att klara sej i
socialiseringsprocessen ..då sköta de efter henne med tusen gevär

ty för de voro ju så förklokade alla..

jag gissa vad ordbeh ger för förslag på det ordet förklokade alla

…jo förkolnade Klonade

NÄR SKÖNHETEN KOM TILL BYN —

När skönheten kom till byn då var klokheten där,

        When Beauty came to the village, Wisdom was already there,

då hade de bara törne och galla.

        there it was just thorns and bile.

Då sköto de efter henne med tusen gevär,

       They shot at her with a thousand guns

ty de voro ju så förklokade alla.

      because they were all so wised up.

Då nändes de varken dans eller glädje och sång,

      There was no dancing or joy or song

eller något som kunde vådeligt låta.

      or anything that might sound dangerous.

När skönheten kom till byn — om hon kom någon gång,

      When Beauty came to the village, if she ever did come,

då ville de varken le eller gråta.

      they wished neither to smile nor weep.

Ack, klokheten är en gubbe så framsynt och klok

      Ah Wisdom is an old bloke so far-sighted and wise

att rosor och akvileja förfrysa.

      that the roses and aquilegias get frostbite!

När byfolket hade lärt sej hans ABC-bok

      When the village-folk had learnt his ABC

då upphörde deras ögon att lysa.

      then their eyes ceased to shine.

Hårt tyngde de sina spadar i åker och mull,

      They banged their spades hard in the field and loam

men fliten kom bara fliten till fromma.

      but their work only benefited work.

De räknade sina kärvar –for räkningens skull,

      They reckoned their sheaves, for reckoning’s sake

och hatade för ett skratt och en blomma.

       and they hated a laugh or a flower.

En gång skall det varda sommar, har visorna tänkt,

      One day it will be summer, so the ballads claim,

en dag skall det tornas rymd över landen.

       One day the blue heavens will move over the land

Rätt mycket skall varda krossat som vida har blänkt,

      Much shall be shattered that has gleamed far and wide

men mänskorna skola lyftas i anden.

      but mankind shall be raised up in spirit.

Nu sitter de där och spindlar så smått och sa grått

      Now they sit there and spin webs so small and so grey

och kritar för sina lador och hyllor

      and chalk (accounts?) for their barns and their shelves

En dag skall det varda sommar, har visorna spått.

      One day it will be summer, so the ballads predicted,

— Men visorna äro klena sibyllor.

       But ballads make poor prophets!
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiX44aYtdXwAhVvpIsKHcBtATMQFjACegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fmichaelpeverett.blogspot.com%2F2016%2F06%2Fnar-skonheten-kom-till-byn-when-beauty.html&usg=AOvVaw1dY9c3-SuI2FOneLfwp5W8

Hear it sung in Swedish on Youtube by Gisela Nordell: https://youtu.be/vcqAi7u1ETo . The melody is fresh but sharp, a major-key waltz tune with a recurring minor third. 

Here’s an English adaption by Christer Caramon. I don’t know anything about him but he seems to specialize in English versions of famous Swedish songs. A delight!