Då jag startar skriva ..


Den här bilden ser jag kvaliér i först nu

ingen aning om att de fanns där då jag just målat bilden

eftersom jag inte försökt sträva efter någon speciell form

och ändå just nu känner jag att bilden har en känsla av äkthet i sitt uttryck
nåt som är sant för mej ..just då och håller ännu kvar det innehållet

det är samma mekanism ..upplevelse I skrivande som då jag målar .alltid denna känsla
av asch så här blev det ..så får det vara
och som om jag aldrig når till det ideala

..men nåt har blivit uttryck hittat sin form

och tja då behöver det väl inte va mer perfekt

än det är ..

eller ?
jag fortsätter att läsa Proust ..nu och då en stund varje dag

på nåt sätt tröstar texten mej med sitt lugn

förstår inte va det är som gör att människor kan läsa deckare om otäcka vidriga grymma
finns det inte tillräckligt med svårigheter och spänning i ett vanligare liv

eller är det bara där de kan känna igen nånting i sitt eget liv

proust skriver om Att Romanförfattarens stora upptäckt Har varit idén att ersätta de för själen ogenomträngliga delarna

med motsvarande kvantitet immateriella delar

som själen kan tillgodogöra sej

vad spelar det sedan för roll om handlingar eller känslor

hos detta slags nya varelser

synes oss verkliga eller inte

vi har ju gjort dem till våra det är inom oss de utspelas

och oss de påverkar så att vi med spända blickar

och i andlös iver..

och när romanförfattaren väl har försatt oss i detta tillstånd

där som i varje rent INRE tillstånd

Alla känslor är mångdubbelt förstärkta

så att hans bok berör oss lika starkt som en dröm

..med den snabbhet som förvandlar vårt hjärta erfar vi endast i litteraturen och i fantasin
..åstadkommer ett slags själens vibrato

förvandlar det slags dödvikt
som vår sensibilitet

inte förmår lyfta
”..nu känner jag en dallring Genomfart mej

det är som om något bytte plats inom mej

och ville upp till ytan

något som legat förankrat på ett djupt plan och nu lösgjort sej

Jag vet inte vad det är

men det stiger långsamt uppåt

jag förnimmer motståndet

och hör bruset från kluvna vattenmassor